Zbirka: Zdravstvena nega pacienta

Učbenika Zdravstvena nega pacienta 1 in Zdravstvena nega pacienta 2 sta rezultat ustvarjalnega dela nagrajenih avtoric Patricije Valentine Raspotnik in Alojzije Fink ter njunih večletnih pedagoških in praktičnih izkušenj ob upoštevanju sodobnih strokovnih smernic s področja zdravstvene nege.

Razlogi za izid omenjenih učbenikov je prenovljen izobraževalni program Zdravstvena nega ter razvoj, novosti in sodobnejši pristopi v zdravstveni negi, ki so pomembni za varno, kakovostno in kompetentno obravnavo pacienta.